اخبار ورزشی
1396/09/12 21:56

برنامه رقابت های جام جهانی 2018 روسیه

برنامه رقابت های جام جهانی 2018 روسیه
تیم‌های گروه‌های مختلف جام جهانی روسیه با انجام قرعه کشی مشخص شدند که ایران در یکی از سخت‌ترین گروه‌های ممکن قرار گرفت.
تیم ملی ایران در گروه B مسابقات قرار گرفت که تیم‌های اسپانیا، پرتغال و مرکش در آن قرار دارند. بنابر این قرعه نخستین بازی ایران با مراکش خواهد بود.

اولین بازی ایران در جام جهانی 2018 روز 25 خرداد در سن پترزبورگ برگزار می‌شود.
در ادامه با مشخص شدن گروه‌بندی و ترتیب تیم‌ها در هر گروه، برنامه مسابقات مشخص شد.

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی 2018 روسیه که از 24 خرداد ماه تا 23 تیر ماه 97 در 11 شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A
بازی اول، 14 ژوئن 2018 (24 خرداد ماه 97) روسیه - عربستان، ورزشگاه لوژنیکی (دیدار افتتاحیه)
بازی دوم، 15 ژوئن 2018 (25 خرداد ماه 97) مصر- اروگوئه ، ورزشگاه اکاترینبورگ آره‌نا
بازی هفدهم، 19 ژوئن 2018 (29 خرداد ماه 97) روسیه - مصر، ورزشگاه سن پترزبورگ
بازی هجدهم، 20 ژوئن 2018 (30 خرداد ماه 97) اروگوئه - عربستان، ورزشگاه روستوف آره‌نا
بازی سی‌وسوم، 25 ژوئن 2018 (4 تیر ماه 97) اروگوئه - روسیه، ورزشگاه سامارا آره‌نا
بازی سی‌وچهارم، 25 ژوئن 2018 (4 تیر ماه 97) عربستان- مصر، ورزشگاه وولگوگارد آره‌نا

گروه B
بازی سوم، 15 ژوئن 2018 (25 خرداد ماه 97) پرتغال - اسپانیا، ورزشگاه فیشت
بازی چهارم، 15 ژوئن 2018 (25 خرداد ماه 97) مراکش - ایران، ورزشگاه سن پترزبورگ (بازی اول ایران)
بازی نوزدهم، 20 ژوئن 2018 (30 خرداد ماه 97) پرتغال - مراکش، ورزشگاه لوژنیکی
بازی بیستم، 20 ژوئن 2018 (خرداد ماه 97) ایران - اسپانیا، ورزشگاه کازان آره‌نا (بازی دوم ایران)
بازی سی‌وپنجم، 25 ژوئن 2018 (4 تیر ماه 97) ایران - پرتغال، ورزشگاه موردویا آره‌نا (بازی سوم ایران)
بازی سی‌وششم، 25 ژوئن 2018 (4 تیر ماه 97) اسپانیا - مراکش، ورزشگاه کالینینگراد آره‌نا

گروه C
بازی پنجم، 16 ژوئن 2018 (26 خرداد ماه 97) فرانسه - استرالیا، ورزشگاه کازان آره‌نا
بازی ششم، 16 ژوئن 2018 (26 خرداد ماه 97) پرو - دانمارک، ورزشگاه موردویا آره‌نا
بازی بیست‌ویکم، 21 ژوئن 2018 (31 خرداد ماه 97) فرانسه - پرو، ورزشگاه اکاترینبورگ آره‌نا
بازی بیست‌ودوم، 21 ژوئن 2018 (31 خرداد ماه 97) دانمارک - استرالیا، ورزشگاه سامارا آره‌نا
بازی سی‌وهشتم، 26 ژوئن 2018 (5 تیر ماه 97) استرالیا - پرو، ورزشگاه فیشت
بازی سی‌وهفتم، 26 ژوئن 2018 (5 تیر ماه 97) دانمارک - فرانسه، ورزشگاه لوژنیکی

گروه D
بازی هفتم، 16 ژوئن 2018 (26 خرداد ماه 97) ایسلند - آرژانتین، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک)
بازی هشتم، 16 ژوئن 2018 (26 خرداد ماه 97) کرواسی - نیجریه، ورزشگاه کالینینگراد آره‌نا
بازی بیست‌وسوم، 21 ژوئن 2018 (31 خرداد ماه 97) آرژانتین - کرواسی، ورزشگاه نیژنی نووگورود
بازی بیست‌وچهارم، 22 ژوئن 2018 (اول تیر ماه 97) نیجریه - ایسلند، ورزشگاه وولگوگارد آره‌نا
بازی سی‌ونهم، 26 ژوئن 2018 (5 تیر ماه 97) نیجریه - آرژانتین، ورزشگاه سن پترزبورگ
بازی چهلم، 26 ژوئن 2018 (5 تیر ماه 97) ایسلند - کرواسی، ورزشگاه روستوف آره‌نا

گروه E
بازی نهم، 17 ژوئن 2018 (27 خرداد ماه 97) برزیل - سوئیس، ورزشگاه روستوف آره‌نا
بازی دهم، 17 ژوئن 2018 (27 خرداد ماه 97) کاستاریکا - صربستان، ورزشگاه سامارا آره‌نا
بازی بیست‌وپنجم، 22 ژوئن 2018 (اول تیر ماه 97) برزیل - کاستاریکا، ورزشگاه سن پترزبورگ
بازی بیست‌وششم، 22 ژوئن 2018 (اول تیر ماه 97) صربستان - سوئیس، ورزشگاه کالینینگراد آره‌نا
بازی چهل‌ویکم، 27 ژوئن 2018 (6 تیر ماه 97) صربستان - برزیل ، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک)
بازی چهل‌ودوم، 27 ژوئن 2018 (6 تیر ماه 97) سوئیس - کاستاریکا، ورزشگاه نیژنی نووگورود

گروه F
بازی یازدهم، 17 ژوئن 2018 (27 خرداد ماه 97) آلمان - مکزیک، ورزشگاه لوژنیکی
بازی دوازدهم، 18 ژوئن 2018 (28 خرداد ماه 97) سوئد - کره‌جنوبی، ورزشگاه نیژنی نووگورود
بازی بیست‌وهفتم، 23 ژوئن 2018 (2 تیر ماه 97) آلمان - سوئد، ورزشگاه فیشت
بازی بیست‌وهشتم، 23 ژوئن 2018 (2 تیر ماه 97) کره‌جنوبی - مکزیک، ورزشگاه روستوف آره‌نا
بازی چهل‌وسوم، 27 ژوئن 2018 (6 تیر ماه 97) کره‌جنوبی - آلمان، ورزشگاه کازان آره‌نا
بازی چهل‌وچهارم، 27 ژوئن 2018 (6 تیر ماه 97) مکزیک - سوئد، ورزشگاه اکاترینبورگ آره‌نا

گروه G
بازی سیزدهم، 18 ژوئن 2018 (28 خرداد ماه 97) بلژیک - پاناما، ورزشگاه فیشت
بازی چهاردهم، 18 ژوئن 2018 (28 خرداد ماه 97) تونس - انگلیس، ورزشگاه وولگوگارد آره‌نا
بازی بیست‌ونهم، 23 ژوئن 2018 (2 تیر ماه 97) بلژیک - تونس، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک)
بازی سی‌ام، 24 ژوئن 2018 (3 تیر ماه 97) انگلیس - پاناما، ورزشگاه نیژنی نووگورود
بازی چهل‌وپنجم، 28 ژوئن 2018 (7 تیر ماه 97) انگلیس - بلژیک، ورزشگاه کالینینگراد آره‌نا
بازی چهل‌وششم، 28 ژوئن 2018 (7 تیر ماه 97) پاناما - تونس، ورزشگاه موردویا آره‌نا

گروه H
بازی پانزدهم، 19 ژوئن 2018 (29 خرداد ماه 97) لهستان - سنگال، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک)
بازی شانزدهم، 19 ژوئن 2018 (29 خرداد ماه 97) کلمبیا - ژاپن، ورزشگاه موردویا آره‌نا
بازی سی‌ویکم، 24 ژوئن 2018 (3 تیر ماه 97) لهستان - کلمبیا، ورزشگاه کازان آره‌نا
بازی سی‌ودوم، 24 ژوئن 2018 (3 تیر ماه 97) ژاپن - سنگال، ورزشگاه اکاترینبورگ آره‌نا
بازی چهل‌وهفتم، 28 ژوئن 2018 (7 تیر ماه 97) ژاپن - لهستان، ورزشگاه وولگوگارد آره‌نا
بازی چهل‌وهشتم، 28 ژوئن 2018 (7 تیر ماه 97) سنگال - کلمبیا، ورزشگاه سامارا آره‌نا

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، 30 ژوئن 2018 (9 تیر ماه 97) A1 - B2، ورزشگاه فیشت
بازی پنجاهم، 30 ژوئن 2018 (9 تیر ماه 97) C1 - D2، ورزشگاه کازان آره‌نا
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای 2018 (10 تیر ماه 97) B1 - A2، ورزشگاه لوژنیکی
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای 2018 (10 تیر ماه 97) D1 - C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود
بازی پنجاه‌وسوم، 2 جولای 2018 (11 تیر ماه 97) E1 - F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا
بازی پنجاه‌وچهارم، 2 جولای 2018 (11 تیر ماه 97) G1 - H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا
بازی پنجاه‌وپنجم، 3 جولای 2018 (12 تیر ماه 97) F1 - E2، ورزشگاه سن پترزبورگ
بازی پنجاه‌وششم، 3 جولای 2018 (12 تیر ماه 97) G2 - H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک)

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، 6 جولای 2018 (15 تیر ماه 97) برنده بازی 49 - برنده بازی 50، ورزشگاه نیژنی نووگورود
بازی پنجاه‌وهشتم، 6 جولای 2018 (15 تیر ماه 97) برنده بازی 53 - برنده بازی 54، ورزشگاه کازان آره‌نا
بازی پنجاه‌ونهم، 7 جولای 2018 (16 تیر ماه 97) برنده بازی 51 - برنده بازی 52، ورزشگاه فیشت
بازی شصتم، 7 جولای 2018 (16 تیر ماه 97) برنده بازی 55 - برنده بازی 56، ورزشگاه سامارا آره‌نا

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، 10 جولای 2018 (19 تیر ماه 97) برنده بازی 57 - برنده بازی 58، ورزشگاه سن پترزبورگ
بازی شصت‌ودوم، 11 جولای 2018 (20 تیر ماه 97) برنده بازی 59 - برنده بازی 60، ورزشگاه لوژنیکی

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، 14 جولای 2018 (23 تیر ماه 97) بازنده بازی 61 - بازنده بازی 62، ورزشگاه سن پترزبورگ

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، 15 جولای (24 تیر ماه 97) برنده بازی 61 - برنده بازی 62، ورزشگاه لوژنیکی

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :
تصویر :

برچسب ها : 
طراحی وب سایت : پورتال ساز