اخبار اجتماعی
1399/08/21 18:42

لعیامیزبان خواستار رسیدگی به تخلفات شد

لعیامیزبان خواستار رسیدگی به تخلفات شد
لعیا میزبان رییس کمیسیون اداری شورای صنفی مرکزی کارمندان آموزش عالی در سطح کشور در خصوص عدم افزایش ۵۰% حقوق و مزایای کارمندان در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و تخلف  سازمان برنامه و بودجه و وزارت علوم در ایجاد نارضایتی و تبعیض و ناعدالتی بیین ۵۰۰۰۰  کارمندان مشمول در سطح وزارت علوم با کارمندان وزارت بهداشت به عنوان دو وزارت امنایی و سایر کارمندان دستگاههای اجرایی  توضیحاتی را بیان کرد.
به گزارش پایگاه خبری ندای بیصدا میزبان تصریح کرد:طبق  بند 1 بخشنامه 54057 ت-  مورخ 21/12/95 معاون رئیس جمهورسقف حداکثر امتیازات مواد 65،66،68،و71 قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش می یابد. که این ماده ها همتراز با ماده های 19 الی 27 فصل پنجم آیین نامه اعضای غیر هیات علمی  وزارت عتف می باشد که میبایست مشمول افزایش پنجاه درصد قرار می گرفت .

به دلیل عدم اجرای این بخشنامه در بیشتر دستگاههای اجرایی به دستور ریاست محترم جمهوری جهت ایجاد عدالت و رفع تبعیض ، در بهمن سال 1399  به سازمان برنامه و بودجه دستور اقدام در اجرای بخشنامه برای همه دستگاههای اجرایی از اسفند 98 صادر می شود. 

سازمان برنامه و بودجه به دلیل بسته بودن بودجه سال 99 با صدور بخشنامه696488 مورخ 30/11/98 وطبق اخذ تعهد از وزرای سازمانهای مرتبط تامین بودجه 13 ماه این افزایش را از اسفند 98 الی پایان 99 را طبق مفاد بخشنامه  به عهده دستگاههای اجرای واگذار می کنند.

1–  تخلف سازمان برنامه و بودجه در عدول از متن بخشنامه اصلی صدرالاشاره عامل اصلی در ایجاد این نارضایتی در بین کارمندان همه دستگاههای اجرایی است.چون طبق دستور معاون اول ریاست جمهوری درسال 95 ،( سقف حداکثر امتیازات پنجاه درصد افزایش) را به (تا پنجاه درصد) افزایش تبدیل نموده و امکان تبعیض و ناعدالتی و تخلف دستگاههای اجرایی را مهیا می نمایند.

2- تخلف هیات امنای وزارت علوم با هدایت معاون اداری و مالی وزارت علوم علیرغم داشتن اعتبار لازم برای اجرای این  بخشنامه های ابلاغی ( طبق تعهدی که وزیر محترم علوم در تامین بار مالی این افزایش که درمتن  نامه اقای دکتر نوبخت نیز به شماره 24531 مورخ 30/1/99 به وزیر محترم علوم ذکر شده است) اقدام ننمودند، و برعکس با تصویب مصوبه امنایی !!3/12/98  در جهت گسترش ناعدالتی و نابرابری و شکاف بیش از 20% دریافت حقوق ومزایای کارمندان با اعضای هیات علمی بر خلاف تبصره ٣ ماده 20 قانون برنامه ششم توسعه نمودند و برخلاف ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه موجب تبعیض و نارضایتی در بین کارکنان (کارمند و اعضای هیات علمی) شدند. و این در حالی است که طبق بند 9 اصل سوم قانون اساسی تبعیض ناروا ممنوع است.

3- تخلف بعدی آقای دکتر نظرپور معاون اداری و مالی وزارت علوم، از محل اعتبارمتعهد شده وزیر محترم برای افزایش 50% حقوق کارمندان آموزش عالی، طی مصوبه هیات امنای مرکزی وزارت علوم  درمورخ 3/12/98 فقط با افزایش 30% ماده 20 آیین نامه کارمندان موافقت نمودند ( که در کل حقوق افزایش 15% حقوق و مزایای کارمندان آموزش عالی بجای 45% افزایش کل حقوق کارمندان سایر دستگاههای اجرایی  و امنایی موجب شد!!!   

و با دو روز فاصله ، در مصوبات هیات امنای منطقه 2 پژوهشی مورخه 5/12/98 بدون داشتن  مجوز و یا بخشنامه یا ابلاغیه اجرایی ،فوق العاده جذب اعضای هیات علمی را از همان محل اعتبار 35% افزایش و پرداخت نمودند ومجوز اقدام خود را در 28/12/98 با فریب شخص اقای دکتر نوبخت اخذ نمودید !! که تاریخ مکاتبات نشان دهنده ناعدالتی و فریبکاری مسئولین وزارتی است.
میزبان افزود: این رویکرد ، موجب اعتراض اعضای هیات علمی وزارت بهداشت به علت بالا بودن فوق العاده جذب اعضای هیلات علمی وزارت علوم با اعضای هیات علمی وزارت بهداشت شدند که در نهایت اقای دکتر نمکی به اقای دکتر نوبخت نامه همسان سازی فوق العادع جذب دو وزارت را مکتوب و درخواست نمودند و افزایش بار مالی دولت را برخلاف تبصره 3 ماده 1 احکام دائمی سبب شدند.

همچنین جهت فریب کارمندان و روسای دانشگاهها، با ارسال دو نامه به معاون اول ریاست جمهوری با شماره 347197 و- و با شماره 26531 در مورخ 28/12/ 98 به دکتر نوبخت درخواست اعتبار جهت افزایش 50% را نمودند!!! که این اقدام  برخلاف رعایت تبصره ٣ ماده (۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، و همچنین تبصره 3 ماده 1 احکام دائمی توسعه بوده است زیرا با سوء استفاده از بخشنامه دولتی در جهت افزایش بار مالی جدید به دولت اقدام نمودند

4- تخلف دیگر معاون اداری و مالی وزارت علوم،علیرغم تعهد اخلاقی اقای دکتر نوبخت به تامین اعتبار افزایش 50% افزایش حقوق در سال 1400 ،  در حال طرح ترفندی جدید برای سال 1400 نیز می باشند و در نامه اخیری که معاونت اداری و مالی وزارت به دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری ارسال نمودند درخواست ارسال بودجه پیشنهادی سال 1400 را نمودند اما آن مراکز را به ارایه بودجه پیشنهادی با افزایش 50% فصل پنجم ایین نامه اعضای غیر هیات علمی ننمودند!!!

میزبان رییس کمیسیون اداری شورای صنفی کارمندان اموزش عالی در سطح کشور افزود:،معاون اداری و مالی وزارت علوم در ادامه ایجاد نارضایتی بین کارمندان و اعضای هیات علمی ، در سال 1400 اقدام به تدوین گزارش عملکرد سال 99 و پیش بینی بودجه سال 1400  نموده و اعتبار افزایش حقوق و مزایای( اعضای هیات علمی و کارمندان)را با  افزایش 105% اعتبار سال 99 تدوین کردند و از سوی دیگر از معاون رئیس محترم جمهوری درخواست برگزاری جلسه همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی و کارمندان وزارت علوم و وزارت بهداشت را نمودند که در صورت اجرای این طرح وزارت علوم، راه سوء استفاده معاون اداری و مالی وزارت علوم هموار خواهد شد . زیرا برای افزایش همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی هنوز مجوز مکتوبی از مسئولیت بالادستی صادر نشده است  این در حالی است که مجوز صادره سال 98 کارمندان در افزایش حقوق بدون اقدام مانده است بنابراین  مشروط کردن افزایش حقوق کارمندان وابسته به وزارت علوم در سراسر کشور، به اجرای طرح همسانسازی حقوق اعضای هیات علمی طرح زمینه  تخلف دیگریی از ایجاد نارضایتی و تبعیض و ناعدالتی در حقوق عمومی کارمندان می باشد.

متاسفانه مسئولین وزارت علوم قصد فریب روسای محترم دانشگاهها و کارمندان  و نمایندگان مجلس و نهادها و سازمان های نظارتی معزز را دارند وکارمندان را به عنوان رکن اجرایی فراموش نمودند و نه تنها اقدام شایسته ای در رفع تبعیضات و اختلاف فاحش حقوق و مزایای انها که خود مسبب ان هستند ،نکردند بلکه با توجیه های بی اساس قصد ادامه این ناعدالتی و تبعیض را دارند و صد البته سیاستهای سیستماتیک انان در ادامه این روند بر کارمندان پوشیده نیست.

لذا شایسته است سریعا دستور فرمایند:

1- مصوبه هیات امنای 3/12/98 در خصوص افزایش 50% حقوق و مزایای کارمندان وابسته به وزارت  علوم از اسفند 98  الی سال 99 اصلاح و افزایش فوق العاده های ماده 20 که هیچگونه اثری در سایر ایتم های حقوقی کارمندان را ندارد به افزایش عدد مبنا و ضرایب مدارک تحصیلی کارمندان تعریف شود تا بر افزایش سایر ایتم های مشمول کسورات حقوقی کارمندان نیز تاثیر گذاشته و افزایش 50% حقوق آنان به شرح  شیوه نامه پیوست اجرا گردد.

2-  نسبت به تامین اعتبار بودجه سال 1400 با افزایش 50% در ماده 19 الی 27 افزایش ( عدد مبنا وضرایب تحصیلی فصل پنجم ایین نامه اعضای غیر هیات علمی) همانند فصل هشتم کارمندان وابسته به وزارت بهداشت به عنوان دو وزارت امنایی زیر نظر قانون احکام دائمی توسعه  اقدام و رونوشت ان را به مدیران گروه کارمندان ارسال نمایند.

میزبان تاکید کرد: اعتبار سال ۱۴۰۰ در خصوص افزایش ۵۰%حقوق و مزایای کارمندان و  با تفکیک ان از حقوق و مزایای اعضای هیات علمی باید لحاظ گردد تا روزنه هرگونه تخلف و اعمال نظر و امکان جابجایی بودجه مصوب ان در پرداخت افزایش مذکور مسدود گردد.

نوشته شده توسط:ابوالفضل قاسمی(روابط عمومی)

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :
تصویر :

نویسنده : ساسان تاریخ : 1399/08/21 19:05

احسنت و خدا خیرتون بده بابت دادخواهی و عدالت

ساسان
پاسخ
نویسنده : رضا تاریخ : 1399/08/21 19:12

درود بر خانم میزبان

رضا
پاسخ
نویسنده : علی تاریخ : 1399/08/22 10:08

خدا حیرت بده خانم

علی
پاسخ
نویسنده : علی تاریخ : 1399/08/22 10:08

خدا خیرت بده

علی
پاسخ
نویسنده : علی تاریخ : 1399/08/22 10:09

🌹🌹🌹🌹🌹🌹

علی
پاسخ
نویسنده : حسن تاریخ : 1399/08/22 10:09

احسنت ❤🌹🌹❤❤🌹❤🌹❤🌹❤🌹

حسن
پاسخ
نویسنده : حسین تاریخ : 1399/08/22 11:35

درود بیکران بر شما. ما در کنار شما هستیم. ای کاش مسئولین ذیربط که قصور کرده اند میدانستن که این حق الناسه و خداوند از رگ گردن به آنها نزدیک تر است.

حسین
پاسخ
نویسنده : محمدی تاریخ : 1399/08/22 12:28

سپاس از شما سرکار خانم ، ما کارمندان وزارت علوم از فراموش شدگانیم افزایش ۵۰ درصدی حقوق از جمله موارد پایمال شده قشر زحمت کش کارمند وزارت علوم هست

محمدی
پاسخ
نویسنده : سمیه ج تاریخ : 1399/08/22 13:18

خانم میزبان واقعا اجرتون با خدا باشه، الهی که خیر ببینید این کاری که شما کردین نمیشه هیچ جوری سپاسگذاری کرد که در خور باشه واقعا ممنونیم

سمیه ج
پاسخ
نویسنده : رضا م تاریخ : 1399/08/22 14:25

تشکر فراوان از سرکار خانم میزبان

رضا م
پاسخ
نویسنده : یاسر تاریخ : 1399/08/22 14:26

سلام. احسنت به شما
تفاوت بین دریافتی کارمند با مدرک کارشناسی ارشد و هیات علمی تقریبا از زمین تا آسمان است.

یاسر
پاسخ
برچسب ها : 
طراحی وب سایت : پورتال ساز