اخبار فرهنگی
1398/11/18 22:22

خیابان احساس پلاک شعر2 (ویلیام بلیک)

خیابان احساس پلاک شعر2 (ویلیام بلیک)
این هفنه قدم هایمان رادر خیابان احساس پلاک شعر روی سنگفرشی مزین به اشعار ویلیام بلیک قرار خواهیم داد. ویلیام بلیک شاعر و نقاش بریتانیایی است که در سال 1757 دیده به جهان گشود و مبدع نوع جدیدی از اشعار انگلیسی بوده است.

Night
The sun descending in the west, 
   The evening star does shine, 
The birds are silent in their nest,
  And I must seek for mine.
     The moon, like a flower, 
     In heaven’s high bower,
     With silent delight 
     Sits and smile on the night. 
                 William Blake

شب 
خورشید در غرب پایین می رود
ستاره ناهید می درخشد 
پرندگان در سکوت در لانه هایشان هستند
و من باید خانه خودم را پیداکنم .
ماه ،مانند یک گل 
با لذت و آرام 
در سایبان بلند بهشت 
می نشیند و به شب  به گرمی خوشامد می گوید .

نوشته و ترجمه شده توسط: آزاده مرادی نیا

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :
تصویر :

برچسب ها : 
طراحی وب سایت : پورتال ساز