اخبار هنری
1399/04/17 13:20

محراب جلیل نیاکارگردانی خوش فکر

محراب جلیل نیاکارگردانی خوش فکر
محراب جلیل نیا کارگردان  و مدرس خوش فکر تئاترو سینما است. 

وی درموردفعالیت های گروهش به پایگاه خبری ندای بیصدا گفت:گروه ماحامی کودکان کارسرطانی وافرادضعیف جامعه هست .ماسعی می کنیم باتولید فیلم های کوتاه بلند وسینمایی،وفیلم های اموزشی؛ آمارمنفی جامعه کاهش دهیم. 
جلیل نیا درباره وضعیت جامعه افزود:آمارطلاق واماراعتیاد دردناک هست ،طلاق اعتیادارتباط مستقیمی بایک دیگردارند .شاید خیلی هابگویندنمی شود ولی نه نمیشه برای گروه مابی معنی است. ماتلاش میکنیم تااین آمارهای منفی  را برای تولید فیلم هاکاهش دهیم وبتوانیم خدمت بزرگی به ایران کنیم.
جلیل نیا که مدرس حوزه تئاتر و سینماست در مورد هنرمندان آموزش یافته اش میگوید:شاگردهای فوق العاده خوبی دارم .علی پناه علی ها شاگرد فوق العاده بااستعدادی هست که در آینده نزدیک حرف های زیادی برای گفتن دارد.فطعا یکی ازاستعدادهای خوب ایران هست.

وی درباره حمایت های نهاد ها تصریح کرد:ماازجایی حمایت نمی شویم،ولی بااین شرایط سخت برای رسیدن به هدف والاتلاش می کنیم.

نوشته شده توسط:توحید شرکت تبریزی

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :
تصویر :

برچسب ها : 
طراحی وب سایت : پورتال ساز