اخبار فرهنگی
1398/11/04 22:00

خیابان احساس پلاک شعر 1

خیابان احساس پلاک شعر 1
از این هفته در این بخش مروری بر ادبیات انگلیسی،شعرها ومتن های ادبی خواهیم داشت. این هفته نگاهی به یکی ازاشعار آلیس سی هندرسون خواهیم داشت. 


The Harvest 
The Silver  rain, the shining sun, 
The fields where scarlet poppies run, 
And all the ripples of the wheat 
Are in the bread that I do eat. 

So when I sit for every meal 
And say a grace, I always feel 
That I am eating rain and sun, 
And fields where scarlet poppies run. 
                                Alice C.Henderson

خرمن 
باران نقره ای، خورشید درخشان ،
کشت زارهایی که خشخاش های قرمز درآنها جای دارند،
و تمام امواج کوچک گندم 
در نانی است که من می خورم . 
هروعده که برای خوردن غذا می نشینم 
و دعای شکر نعمت می گویم 
احساس میکنم که باران وخورشید رامی خورم 
و کشت زارهایی که خشاش های قرمز در آنها جای دارند.


نوشته و ترجمه توسط: آزاده مرادی نیا


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :
تصویر :

برچسب ها : 
طراحی وب سایت : پورتال ساز